Hjarbæk Strandpark ved Hjarbæk Fjord

Afstand: 10.68 Km

Hjarbæk Strandpark
Stranden ved Hjarbæk er ca. 10 m bred og består mest af udlagt sand. Fjordbunden er sand og sten. 

Om sommeren kan vandet i Hjarbæk Fjord desværre være ubehageligt farvet af alger. De fleste alger er ikke farlige for badende, men æstetisk virker søvandet ikke indbydende, når det er grønt eller brunt. Hen på sommeren - typisk i sidste halvdel af juli måned - kan der komme "opblomstring" af såkaldte blågrønalger i fjorden. Blågrønalger i høje koncentrationer kan være farlige for badende.

Hvis koncentrationen af blågrønalger bliver meget høj ved badestedet, vil Viborg kommune via hjemmesiden fraråde badning. 

Endelig frarådes det altid at bade ved Hjarbæk Strandpark i dagene efter meget kraftige regnskyl. Meget kraftig regn kan medføre, at der sker overløb af opblandet spildevand til fjorden. Heldigvis forekommer sådanne overløb sjældent.

Opdateret af: VisitAarhus, Viborg  | info@visitaarhus.com