Når du besøger Golf Hotel Viborg har du mulighed for bruge en af vores 4 Easee ladepladser - læs mere på www.danske-hoteller.dk/om-danske-hoteller/ladestandere