Ved at benytte denne hjemmeside golfhotelviborg.dk accepterer du, at Best Western Golf Hotel Viborg og Golf Salonen, behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne persondatapolitik. Ledelsen og relevant personale på BW Golf Hotel Viborg har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på golfhotelviborg.dk er BW Golf Hotel Viborg, cvr 16218707, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg. Hvis du ikke kan acceptere Persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Formål med indsamling

Såfremt du ønsker at handle med os har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre køb/bestillinger og/eller levere mails osv. til dig.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Behandling af dine køb/bestillinger,
  • Servicering og rådgivning til dig,
  • Fremsendelse af nyhedsbreve eller arrangementer, såfremt der er givet samtykke hertil
  • Orientering om udfaldet af en konkurrence,
  • Markedsføring
  • Opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med køb/bestillinger af produkter via golfhotelviborg.dk indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige (e-mailadresse, navn, telefonnummer, adresse, og evt. kommentarer, som du knytter til din ordre). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne levere det produkt, som du efterspørger, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb, f.eks. ved reklamationer eller mistanke om svindel.

Når du bruger golfhotelviborg.dk, indsamler vi oplysninger om, hvor på siden du færdes, og hvad du klikker på. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan analysere, hvordan brugerne anvender golfhotelviborg.dk og hele tiden forbedre sidens funktionalitet. Vi fører statistik over, hvordan brugerne anvender golfhotelviborg.dk, og statistikken anvendes i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Til dette formål anvendes 3. part services, eksempelvis Google Analytics, se mere herom under punktet Hvem videregiver vi personoplysninger til nedenfor og i BW Golf Hotel Viborg Cookiepolitik, som accepteres ved besøg på golfhotelviborg.dk og kan læses her. 

BW Golf Hotel Viborg indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Når du anvender et betalingskort på golfhotelviborg.dk, er det kun vores certificerede samarbejdspartner Nets - og ikke Golf Hotel Viborg - som får adgang til dine oplysninger.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på golfhotelviborg.dk videregives til følgende:

  • Internt i virksomheden mellem BW Golf hotel Viborg / Golf Salonen
  • i henhold til gældende lov, f.eks. til misbrugsregistre, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for BW Golf Hotel Viborg så som misbrug af betalingskort.

BW Golf Hotel Viborg anvender som tidligere nævnt 3. part services til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse adfærdsdata til eksempelvis Google Analytics. Disse kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem.

Opbevaring af persondata

Når du køber/bestiller ydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser.

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser.

Adfærdsdata, som indsamles via 3. part services og videregives til eksempelvis Google Analytics kan være lagret uden for Danmark.

Adgang til oplysninger

Spørgsmål og kommentarer til denne Persondatapolitik kan rettes til iversen@golfhotelviborg.dk

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, bede om en kopi af disse oplysninger eller vil have os til at slette eller rette fejl i dine oplysninger, skal du skrive til os på adressen iversen@golfhotelviborg.dk

Hvis ikke du får et tilfredsstillende svar fra os, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk

Best Western Golf Hotel Viborg
Maj 2018