Borup Hede

Afstand: 18.11 Km

Borup Hede/Skinders Bro er særdeles smuke og fuldt af historie.

Broen over åen og hulvejene i skrænterne hørte til Hærvejs systemet.
Broens forgænger er en af de ældste træbroer, man kender i Danmark.

Borup Hede er et smukt hedeområde, der naturplejes med græssende får. Heden er en lille rest af de udstrakte hedeområder, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle.

De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er formodentligt anlagt i bonde-stenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs tingog rettergangssteder.

Der findes p-plads og vandresti.

Læs mere om området på på viborg.dk.Opdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Fotograf: VisitViborg
Fotograf: VisitViborg
Fotograf: VisitViborg