Skals Å

Afstand: 12.00 Km

Skals å er 6-8 m bred med moderat strøm og har et varieret forløb med sving og dybe huller. Åen løber gennem et bredt engdrag inden udløbet i Hjarbæk Fjord. Skals Å er meget velegnet til spinne- og medefiskeri. Regnbueørreder trækker op i åen på forskellige tidspunkter af året.

Fiskeret: Dags- og ugekort til strækket fra Ejstrup bro til udløbet i Hjarbæk Fjord.

I Skals Å kan du fange: havørred, bækørred, regnbueørred, helt, gedde, ål og fredfisk.

Opdateret af: VisitAarhus, Viborg  | info@visitaarhus.com
Fotograf: VisitViborg