Borup Hede

Afstand: 18.11 Km

Borup Hede og Simested Å

Borup Hede er en særdeles smuk hede og slynget ådal med Simested Å.

Borup Hede er et smukt hedeområde, der naturplejes med græssende får. Heden er en lille rest af de udstrakte hedeområder, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle.

De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er formodentligt anlagt i bonde-stenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs ting- og rettergangssteder.

Der findes p-plads og vandresti.Opdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Fotograf: VisitViborg
Fotograf: VisitViborg
Fotograf: VisitViborg