Tugthus i Kølsen

Afstand: 9.00 Km

Nord for Kølsen ud mod ådalen og fjorden lå der i begyndelsen af 1900-tallet en bakke, Klinkhøj, der hovedsageligt bestod af mergel. Mergel var attraktivt i Jylland, da det blev brugt som gødning til den magre hedejord.

Alhedens Mergelforsyning stod for mergelbrydningen, og i den forbindelse lånte selskabet 20 tugtfanger fra Horsens til at udføre det meget hårde arbejde og siden udvikles arbejdskraften med yderligere 10 tugtfanger. Der blev derfor bygget en filial af Horsens Tugthus i Kølsen.

Arbejdet bestod i at bryde merglen med håndkraft. Hver dag blev 20 jernbanevogne læsset med 10 tons hver. I løbet af de 28 år, som mergelgraven eksisterede, blev der manuelt læsset 1,2 millioner tons mergel. Graven lukkede i 1934. På den måde blev bakken Klinthøj spredt ud over den jyske hede. I dag er kun fangevogterens hus tilbage og et stykke fladt jord. Opdateret af: VisitAarhus  | info@visitaarhus.com
Tugthus i Kølsen Fotograf: VisitViborg